Živočišná výroba

Zabýváme se chovem masného dobytka s uzavřeným obratem stáda. Naším cílem je odchov kvalitního zástavu odstavovaného průměrně v 300kg živé váhy. Průměrné stavy se pohybují okolo 1100ks všech kategorií.

V letním období se stáda pasou na zhruba 470ha pastvin. Pastevní areály se nachází v katastru obcí Kojákovice, Lipnice, Otěvěk, Rankov a Hůrka u Nové Vsi.

V rámci chovu upřednostňujeme přirozenou plemenitbu harémovým způsobem. Ve stádech působí 15plemenných býků, převážně plemen limousine a masný simentál. Připouštěcí období probíhá od konce března do konce července.

V listopadu stáda zaháníme a třídíme do dvou zimovišť – Kojákovice a Hůrka. Na zimovištích se od ledna do konce dubna narodí zhruba 350telat. K odchovu jalovic slouží středisko Rankov.

Dále se zabýváme výkrmem býků, převážně z našeho chovu. Středisko výkrmu se nachází v obci Jinín. Býky vykrmujeme do dvou let a průměrné váhy 800kg.